Imbreviature di ser Ranieri di Accursio

1307 marzo 1 – 1309 ottobre 20

Protocollo II

N.85b

(n.a 220, III)

Cod. Cart. di c.190

Riuniti in volume, leg. in asse, di mm.220 per 345

a cura di Marco Giacchetto